Aan een stratenmaker toe?

InfraGilde

Advies . Uitvoering . Scholing

U verdient een vakman

De Vakmannen

 

   

 

Vakmannen gezocht:

 

  InfraGilde is sinds april 2008

    begonnen met het werven van

    ZZp-ers. Om in aanmerking te

    komen voor het lidmaatschap

    van het InfraGilde moet aan een

    aantal eisen worden voldaan:

 

  De vakman moet volledig ge-

    diplomeerd zijn.

 

  De vakman moet goede om-

   gangs vormen hebben en moet

   "gaan" voor kwaliteit.

 

  bereidheid tot het volgen van

    door InfraGilde georganiseerde

    cursussen.

 

  VAR verklaring en kopie i.d. be-

    wijs moeten aangeleverd worden

    bij InfraGilde.

 

 

  

 

                     De "vakmannen" stellen zich aan u voor:

   Andries Soetevent

  

   Jeroen Smit

  

   Rene Gepken

   (foto volgt)

   Roelof van der Laan

   (foto volgt)

    Albert Kuipers

  

  

Adres: Strengenweg 1d 9531 TE  Borger, Tel: 0599-413937  E: info@infragilde.nl  WWW: www.infragilde.nl